Tražimo distributere za Bosnu i Hercegovinu i Srbiju

e-mail: info@medihemp.hr

mob: +385 (0) 91 38 66 924

Distributer za Sloveniju

EUROSHOP d.o.o.
Ribnica 5
8261 Jesenice na Dolenjskem, Slovenija

Mobitel:
+386(0)51 613 784
+385(0)99 300 12 13  

Email:
info@medihempslo.si

Kontakt Osoba:

Zastupnik za BiH i Srbiju

+387 65 209 548

suprahemp.cbd@gmail.com